Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Algemene voorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Pour Vous Parfumerie. Met deze website wil Pour Vous Parfumerie u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van Pour Vous Parfumerie.

2. CONTACTGEGEVENS

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u Pour Vous Parfumerie contacteren via klantenservicepourvous@nl.aswatson.com.

3. AARD VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. BEVEILIGING

Pour Vous Parfumerie levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds Pour Vous Parfumerie contacteren.

Pour Vous Parfumerie spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Pour Vous Parfumerie kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Pour Vous Parfumerie niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

5. WIJZIGINGEN

Pour Vous Parfumerie behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.

6. BESCHERMING VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Pour Vous Parfumerie respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze Privacyverklaring en onze pagina over cookies raadplegen.